Podružnična cerkev sv. Križa na Velikem Cirniku

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem