Vloga za izdajo soglasja/dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste ali delo na občinski cesti

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov