Podružnična cerkev sv. Barbare na Okrogu

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem