Podružnična cerkev sv. Neže na Zaloki

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem