Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Tjaša Bartolj
  • Marjeta Kutnar
  • Marko Brcar
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Martina Ruperčič
  • članica, Nataša Sokač
  • članica, Martina Knific