Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • član, Franci Aljaž Kostevc, občinski svetnik
  • Marjan Slapšak, predstavnik izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture na območju Občine Šentrupert
  • član, Suzana Kostrevc, predstavnik organa varovanja javnega reda in miru na območju Občine Šentrupert
  • član, Vesna Logar, Predstavnik občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
  • Jože Tratar, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
  • Katja Končina, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki deluje v vlogi mentorja pri prometno vzgojnih krožkih
  • član, Ciril Gorenc, predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Trebnje
  • članica, Nada Podlesnik, predstavnik zdravstvene ustanove