Vloga za priglasitev posega v prostor

Opis postopka

Dodatna pojasnila