Oživitev kozolcev

32.882,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Povezava
15.04.2018
15.07.2019

Podatki o financiranju