Oživitev kozolcev

2382
32.882,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Povezava
Dežela kozolcev Šentrupert , 8232 Šentrupert na Dolenjskem
15.04.2018
15.07.2019

Podatki o financiranju