Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka