Vloga za dodelitev enkratne občinske denarne pomoči

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov