Podružnična cerkev sv. Kancijana v Gorenjih Jesenicah

Sakralni objekti
031 659 841
jakob.trcek@salve.si
Povezava
Jakob Trček
Gorenje Jesenice, 8232 Šentrupert na Dolenjskem