Podružnična cerkev sv. Kancijana v Gorenjih Jesenicah

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem