Podružnična cerkev sv. Duha na Vihru

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem