Sklep o pripravi tehnične posodobitve OPN Občine Šentrupert spremembe št. 6

28. 10. 2022 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 119