Sprememba Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šentrupert

Predpisi, na katere predpis vpliva