Izolacija zaradi COVID-19 se pod pogoji lahko krajša na 7 dni