Odobrena evropska sredstva v višini 253 milijonov evrov iz pobude React-EU