Omogočena nenujna potovanja tudi iz turističnih razlogov