Sproščanje omejitev na področju kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode