Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke