Zagotovljena enaka obravnava kandidatov za vpis v visoko šolstvo