V času zaprtja javnega življenja na voljo storitve CSD, socialnovarstveni programi in programi v podporo družini