Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020

29. 1. 2021 Občina Š. 134