Dostopnost na trgu in uporaba biocidnih proizvodov