Vlada sporoča in obvešča: 156. dopisna seja Vlade Republike Slovenije