Vlada sporoča in obvešča: Vlada sprostila izvajanje določenih dejavnosti do 23. decembra