Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo