3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka - posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom