Nadomestilo zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19

22. 7. 2020 Občina Š. 226