Vlada sporoča in obvešča: 50. dopisna seja Vlade Republike Slovenije