Zavezanci morajo poročila za leto 2019 oddati do vključno 29. 7. 2020