Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev