Dobrodošlo bi bilo, da banke zagotovijo likvidnostna posojila