Vlada sporoča in obvešča: Določene nove izjeme prodaje