NIJZ: Priporočila za izjemno ranljive skupine v času širjenja okužb COVID-19