Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo