Odslej na zaprtih javnih krajih obvezno razkuževanje rok