Župnija Šentrupert: Obvestilnik Župnije Šentrupert, številka 209

3. 4. 2020 Občina Š. 1169