PREDSTAVITEV PREDLOGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠENTRUPERT

19. 6. 2024 Občina Š. 53