Poplavljanje rek in hudournikov

2. 11. 2023 Občina Š. 107