JAVNA RAZPRAVA: Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert

26. 4. 2023 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 108