Muzej Dežela kozolcev postal del SKUPNOSTI MUZEJEV SLOVENIJE

7. 3. 2023 Občina Š. 55