RAZPIS: NADOMESTNE VOLITVE V VOLILNI ENOTI 1 V OBČINI ŠENTUPERT

23. 12. 2022 Občina Š. 304