PREDSTAVITEV PREDLOGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI ŠENRTUPERT

26. 9. 2022 Občina Š. 74