Preklic omejitve uporabe pitne vode na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert

14. 9. 2022 Občina Š. 82