Previdno pri kopanju v sušnih razmerah

11. 8. 2022 Občina Š. 53