Gozdove zaradi suše ogrožajo podlubniki

8. 8. 2022 Občina Š. 81