Javna razgrnitev in javna obravnava osnutkov gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto 2021 – 2030 in lovsko upravljavskega načrta I. novomeškega LUO 2021-2030 in okolijskih poročil z dodatkom za varovana območja narave

28. 7. 2022 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 70