Na pomoč Krasu tudi naši gasilci

20. 7. 2022 Občina Š. 127