Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

11. 7. 2022 Občina Š. 50