Ukrep omejitve uporabe pitne vode na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert

5. 7. 2022 Občina Š. 96